Top Gun Rally #9 : pre-training

//ยังไม่ได้ใส่รูป+โค้ด เนื่องจากคอมฯไม่มี Matlab
วันที่ 20 ธ.ค. 2557 (เมื่อวานนี้) ผมและทีมก็ได้ไป TGR9 pre-training ที่ TU รังสิตมา ตอนขาไปพลาดนิดหน่อยขึ้นรถตู้จาก สจล. ไป เดินทางนานมาก 2 ชม. พึ่งถึง furture park เลยทำให้ไปถึงที่อบรมช้าไปประมาณ 30 นาที โดยอบรมครั้งนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ Matlab และ Simulink ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขัน
ผู้ให้การอบรมครั้งนี้คือ ดร.ศุภชัย ในที่นี้ผมขอเรียก ดร.ศุภชัย ว่าอาจารย์นะครับ เนื่องจากผมมาช้าไปครึ่งชั่วโมงจึงไม่ทันเรื่องแรกๆ แต่คิดว่าไม่น่าจะพลาดเยอะ โดยหัวข้อตอนเช้าคือ Matlab ในตอนผมเข้ามานั้น อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับการกำหนดค่าให้กับ variable ใน Matlab การวาดกราฟ การใช้คำสั่งบางอย่างใน Matlab ได้แก่ random,mean,tic,toc
ตัวอย่างการใช้งานก็เช่นt = rand(1e6,1)
เป็นการสุ่มค่า 1 ล้านค่าที่มีค่าระหว่าง 0 - 1 เก็บไว้ในตัวแปร t
tic;mean(t);toc
mean คือคำสั่งในการหาค่าเฉลี่ย tic toc เป็นคำสั่งจับเวลา
คำสั่งนี้ก็คือการจับเวลาว่าคำสั่ง mean(t) นั้นใช้เวลาในการคำนวนเท่าไร

หัวข้อถัดมาคือการใช้งาน Matlab script ก็มีการสอนการ comment แบบเป็น section และการรันสคริปท์ที่ละ section
<< พื้นที่แปะโค้ด>>

---
พักเที่ยง
---
ในตอนบ่ายอาจาย์สอนการใช้งาน Simulink อาจารย์ได้พูดให้ฟังว่าการใช้งานนั้นควรมีขั้นตอน 6 ขั้นตอนคือ
 1. Define system
 2. Define system component
 3. Define model (Equation)
 4. Build simulink block
 5. Run
 6. Validate result
ตัวอย่างที่อาจารย์ใหทดลองทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Free fall model 
<< พื้นที่แปะรูป>>

ในตอนท้ายอาจารย์ได้ทดลองการใช้ Simulink กับ STM32F4 โดยใช้ Waijung (ใช้ง่ายกว่า keil เยอะเลยยย) ลากวางๆ แล้วกด build ก็ใช้ได้แล้ว
<< พื้นที่แปะรูป>>

ก่อนจะจบอาจารย์ได้บอกไว้ว่าในการแข่งขันจะมีข้อสอบให้ทำด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Control system

Comments

 1. Blackjack Casino in St. Louis - Mapyro
  Get directions, reviews 충청남도 출장마사지 and 통영 출장마사지 information for Blackjack Casino in 창원 출장안마 St. Louis. Casino. 877 당진 출장마사지 N. Belmont Blvd, St. Louis, MO 이천 출장샵 18702.

  ReplyDelete

Post a Comment