[วิธีแก้] ปัญหา error while loading shared libraries

ในตอนที่ผมทำการบ้านวิชา Compiler Construct นั้นผมเจอปัญหา
error while loading shared libraries: libfl.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
ถึงแม้ว่าจะมี library นั้นแล้วก็ตาม วิธีแก้ ใช้คำสั่งดังนี้

$ export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib


ที่มา : https://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Shared-Libraries.html

Comments